Stem Eğitimi

Nedir bu STEM Eğitimi Dedikleri

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedeflleyen, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında ilgili kişileri yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modeli. STEM Eğitimin, almış kişilerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi beklenmektedir. Çünkü bilim’e inanmış ve bu yolda çalışmalar gerçekleştirilebiceği düşüncesini benimserler.

STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

stem eğitimi ve steam

Birde STEAM var. STEM Eğitiminden Farkı nedir ?

“Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik, hepsini içeren bir olgu STEM, STEM’e bir de sanat eklenince mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor STEAM.

Dünya eğitim gündeminde son birkaç yıldır devrim etkisi yaratan Steam & Maker teknoloji ve üretim alanlarını bir araya getirerek modern eğitim-öğretim basamaklarına hızla yayılıyor. STEM; Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) alanlarının baş harflerinden oluşuyor ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına geliyor. Maker akımının ise tek bir tanımını yapmak zor; içinde hayata ve geleceğe dair her şeyi barındırıyor.

Uygulamalı İcatlar ve Eğlenceli Öğrenme!

Steam & Maker Türkiye’de de anaokulundan liseye kadar her yaş grubu tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocukların ve gençlerin çok çeşitli alanlarda üretim yapabilmelerine olanak sağlayan teknikler öğreniyor ve yaratıcılıklarını kamçılayan yöntemler ile inanılmaz projeler gerçekleştirebiliyor. Kendin yap anlayışı ile sınırsız inovasyon örnekleri arasında 3D tasarımlardan sensörler ile çalışan robotlara elektrik devrelerinden sanatsal tasarımlara kadar üretilen objeler şaşırtıyor.

Çoğu kez teknoloji ile uğraşılıyor olması onu mühendisliğe yakınlaştırıyor ancak sanatsal çalışmalardaki detaylar sadece teknoloji ve bilimin yapamadıklarını ustalıkla görselleştiriyor.

Steam & Maker Çocuklara Neler Kazandırır?

İlköğretimde kodlama atölyelerinden Steam & Maker kulüplerine kadar, küçük büyük pek çok oluşum ivme kazanıyor. Peki, Maker neden bu kadar ilgi görüyor ve çocukların gelişimine ne katkı sağlıyor?

Gerçeğe Dönüşebilen Hayaller

Hayaller olmasa yaratıcılık, yaratıcılık olmasa hayatın devamlılığı olmaz. Bir çocuğun geniş ve bir o kadar renkli hayal dünyası yaratıcı fikirler ile doludur. Onlara hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için bir fırsat verildiğinde harekete geçip hayata mükemmel seçenekler sunabilir.

Kolektif Çalışmalar

  • Steam & Maker; öğrencileri hem daha yaratıcı ve işbirliğine dayalı düşünmeye sevk ediyor, hem de öğrenme süreçlerini daha zorlayıcı ve eğlenceli hale getirmelerini sağlıyor.
  • Maker çalışmalarında bir araya gelen çocuklar üretmenin yanında fikirlerinin ve tasarlanan ürünün geliştirilmesi için kolektif hareket etmeyi öğreniyor, bu sayede paylaşmak gerektiği bilincini kazanıyor.
  • Çocukların ortaya çıkardığı nesneler diğer arkadaşları veya yetişkinler tarafından eleştirildiğinde her zaman saygılı ve yapıcı olmaları gerektiğini kavrıyor ancak kendi fikirlerini savunmasını da öğreniyorlar.
  • Steam & Maker aktivitelerinde zihinsel ve fiziksel birçok eylem gerçekleştiren çocuklar karşılaştıkları problemleri çözmede sabırlı olmaları gerektiğini ve iyi bir şey ortaya koyabilmek için azimli olmaları gerektiğini öğrenerek kişiliklerine disiplinli çalışmayı oturtuyor.

Tüketimden Üretime…

Çağımızın en büyük sorunu ne yazık ki sürekli tüketim ve üretememek. Bu özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış bağımlılığı ve idamesi için hayli önem taşıyor. 4-15 yaş aralığındaki çocukların üretme bilincinin kazanması hem kendi hayatları hem de toplum hayatının geleceğini yakından ilgilendiriyor. Üretmenin verdiği şevk ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri Steam & Maker imkânları ile yeni jenerasyon kendi oyuncaklarını, bilgisayar oyunlarını ya da 3D tasarımları üretebilmenin keyfini yaşıyor, öğreniyor ve de eğleniyor…