Eğitimin Dijitalleşmesi: Web 2 Araçları

eğitimde dijitalleşme

Yıllar önce hayatımızdaki tek, eğlenceli bir sıfat olarak ise “en” dijital materyal, hesap makineli saatlerdi belki de. Şimdi ise hayatımızın hemen hemen her noktasında olan, hayatımızı derinden etkileyen bir kavram oldu dijitalleşme. Dijitalleşmenin de yeni kavramların doğmasına neden olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Web 2 araçları, bu kavramlardan yalnızca bir tanesi.

Önceden korkulu rüya olan internet, bugün bir oyuncak haline geldi, hatta oyuncaklar yarattı diyebiliriz. İyi kullanıldığı takdirde eğlenceli, eğitici ve öğretici oyuncaklar hem de. Bu oyuncaklar yalnızca çocuklarımızı değil, büyük olan bizleri de eğlendiriyor ve bizlere de öğretiyor. Gelin, bu eğlenceli dünyaya bugün bir kapı aralayalım!

Yazı Yazalım, Oyun Tasarlayalım, Sunum Hazırlayalım ve Daha Bir Sürü Şey…

Web 2 teknolojisinin detaylarına inmeden önce ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani internet ürkütücü bir şeydi demiştik ya işte o, hayatımıza girdiği ilk yıllardaydı. Web 2 araçları, çekinilen o dünyayı bize eğlenceli kılan nokta aslında. Web 1, başkaları tarafından internet dünyasına sunulan unsurların okunması, oynanması, öğrenilmesi iken Web 2 internet kullanıcılarının da bu dünyaya bir şeyler sunması demektir aslında. Web 2 ile birlikte internet kullanıcıları, sunumlar hazırlayabiliyor, toplantılar düzenleyebiliyor, oyunlar tasarlayabiliyorlar.

Aslında Web 2 araçları uzun zamandır var ama pandemi ile yaygınlaştığı da bir gerçek. Örneğin; 10 yıldır kullanımda olan zoom programı, pandemi sürecinde belki de bütün bilgisayarlara girdi. Birbirleri ile yakınlaşamayan insanları bir araya getiren dijital materyaller ya da ortamlar bütünü oldu Web 2 araçları. Sunumlar hazırlandı, toplantılar düzenlendi, evlerinde olan öğrencilere oyunlar hazırlandı hatta o öğrenciler oyunlar ve sunumlar hazırladı.

Web 2 Araçlarının Eğitimcilere ve Öğrencilere Kazanımları

Web 2 ya da Web 2.0 olarak bilinen araçların birden fazla ve çok yönlü faydasının olduğu ortada. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu araçlar pandemi döneminde bir kurtarıcı gibiydi. Web 2 araçlarının eğitimin aksamasının, öğrencilerimizin derslerinden geri kalmalarının önüne geçtiğine şahit olduk.

Bunlarla birlikte Web 2 araçlarının kıymetli eğitimcilerimize kazanımları aşağıdaki gibi:

 • Anlatımın sıkıcı olmasının önüne geçerek sınıfa dinamik bir hava katar.
 • Ölçme değerlendirme çeşitliliği artacağı için verimli bir değerlendirme süreci oluşur.
 • Kullanılan araçlar yenilikçi olduğu için çağdaş bir eğitim gerçekleşmiş olur.
 • Süreç dijital olduğu için takibi kolaylaşır ve yönetim daha rahat gerçekleşir.

Web 2 araçlarının sevgili öğrencilerimiz için kazanımlarını da şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öğrencilerimizin çalışma ortamı; sınıf, okul ya da başka bir ortam olarak çeşitlenir.
 • Sürekli aktif olan çocuklarımız, okul dışında da faydalı olacak bir gelişim kaydeder.
 • Öğrencilerimiz, hızlı dönüt aldığı ve ortaya koydukları ürün gözle görünen bir gelişim kaydettiği için motivasyon kazanır.
 • Bütün materyal ve bilgilerin yeni olanına ulaşan öğrencilerimizin zihni de sürekli güncel kalır.
 • Kendine koca bir dünya oluşturan minik öğrencilerimizin özgüveni gelişir.
 • Öğrencilerimizin kontrol etme, yönetme ve yönlendirme alanı bulmaları liderlik özelliklerini aktifleştirir.
 • Fizyolojik ve zihinsel bir aktivite gerçekleşeceği için öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkıda bulunur.

Web 2 Araçlarının Bugünü ve İnternetin Geleceği

Web 2 araçlarının ne olduğunu, hayatımızdaki yerini ve en önemlisi de ne kadar önemli olduklarını biliyoruz artık. İnternet ve internet araçları her geçen gün gelişim halinde. Bugün öyle bir noktaya geldik ki dijital ortamı dünyamıza getirmiyor, o ortama artık biz de girebiliyoruz. Evet bildiniz: Metaverse evreninden bahsediyoruz. Ancak bugünkü konumuz Web 2 araçlarıydı.

Onları ne kadar verimli kullanırsak nesillerimizi çağa adapte hatta çağı yönlendiren nitelikte geliştirebiliriz. Okullarımızı dijital çağa ve konsepte uygun hale getirerek eğitimi geleneksel yaklaşımdan kurtarabiliriz. Bunun için Okul Tasarımcısı olarak okullarımızın, eğitimcilerimizin, veli ve öğrencilerimizin her zaman yanınızdayız. Pedagoglar ve eğitimcilerle birlikte çalışarak tasarladığımız projelerimizle eğitimde inovasyon hedefimizden asla ayrılmıyoruz. Gelecek bugünde gizli, size geleceği sunuyoruz!