Okul Tasarımcısı Logo

Okullardaki güvenlik her zaman en önemli öncelik olmalıdır, ancak son zamanlarda bir zorunluluk haline geldi, zira tüm ülkede asap bozan, kaygı, korku ve endişeye neden olan terör onlarca yıldır, her kesimin ve her ülkenin başına beladır. Ülke çapında gerçekleşen her terör ve şiddet eylemi sonrasında tedirgin olan ebeveynler, okul idarecileri ve sosyal topluluklar, çocuklarımızı okulda nasıl güvende tutabileceğimizi ve gelecek trajedileri nasıl önleyebileceğimizi merak ediyor. Bu konuda söylenecek pek çok söz var elbette…

Okul Güvenliğinde İlk Adım: Farkındalık Yaratmak!

Tüm okul ve okul-toplum durumlarına tek bir stratejinin veya birden fazla stratejinin bir koleksiyonunun dahi uymadığını ve acil durumları yönetmek için il- ilçe ve bina spesifik yönergelerinin bireysel olarak geliştirilmesi, eğitilmesi, test edilmesi ve uygulanması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Meseleyi yönetmede başarının sağlanması, yetkililerin terörle ilgili konuları dengeli ve rasyonel bir şekilde iletmesini ve ayrıca okul paydaşlarını, okulların ve toplumların güvenliğini sağlamak için herkesin oynadığı rol konusunda eğitmelerini gerektirir.

Teröristlerin okullara saldırı ihtimalini görmezden gelme veya göz ardı etmemizin getireceği faturayı hiç bir yaptırım telafi edemez. Bununla birlikte, her zaman farkındalık önemlidir. Bir tehdit ne kadar çabuk tespit edilirse, o kadar hızlı giderilebilir. Bir güvenlik planının bulunduğunun bilinirliği bile, başlamadan önce bir saldırıyı engelleyebilir. Huzursuz öğrenciler ve veliler için korkuyu bastırabilir, toplumu güvenlik planına sokarak, güven ve huzuru artırabilir.

Daha Güvenli Öğrenme Çevreleri Oluşturmak için Öneriler

Teknoloji: Daha güvenli bir okul ortamına geçişin en önemli adımlarından biri; teknoloji kullanarak proaktif adımlar atmak. Bahçe etrafına, kalın duvarlar, tel örgü çekilmesi, anahtar sistemleri, kapı-pencerelere demir korumalık, gibi koruyucu ve caydırıcı önlemlerden sonra, modern teknolojinin güvenlik ihtiyacı için geliştirdiği sistemlerin kullanılması büyük önem taşıyor. Bu amaçla üretilmiş kamera sistemleri, görüntü aktarım mekanizmaları, kartlı geçiş -turnike, vb donatılar fonksiyonel bir biçimde konumlandırılmış ise emniyet sorunlarınızı sıfıra indirebiliyor!

Güvenlik Personeli: Tehdidin, öğrenci şiddeti mi, Vandalizm mi, terörist tehditler mi yoksa aktif bir saldırı mı olduğu, konunun odağını çok değiştirmiyor; kolluk görevlisi veya okulda silahlı güvenlik görevlisi olması, potansiyel bir caydırıcı olabilir. Okullar, bir okul güvenlik programı oluşturmak için yerel polisle birlikte çalışabilirler veya okul güvenliği rolünü yerine getirecek eğitimli ve silahlı bir güvenlik görevlisi sağlamak için özel güvenlik şirketlerine başvurabilirler.

Devlet tarafından bir okula atanmış okul güvenlik memurları veya kolluk görevlisi olabilir. Memurun, öğrencilerin kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlamak için okul camiasının bir parçası haline gelmesi ve olası sorunların ve zayıflıkların tespit edilmesine yardımcı olması, çocuk suçlarını azaltmak için öğrenciler arasında eğitimli bir göz sağlaması gibi özel görevleri tanımlanabilir.

Okul Tesislerinin Güvenlik Zafiyeti Nasıl Geliştirilir?

Okullar nispeten açık erişime sahip oldukları için, yeni teknoloji ve gelişmiş bir tesis bakımı olmaksızın okullara erişimi kontrol etmek zor olabilir, ancak erişim kontrolünü tanımlamak ve sürdürmek, iyi bir organizasyon ile imkânsız değildir.

1. Güvenli bir çevre oluşturun; tesis çevresinde erişim kontrolü gerektiren alanları tanımlayın ve bina erişim noktalarını minimuma indirin. Okul binası ve çevresinde aydınlatmayı geliştirin ve gerekçelerini koruyun.
Tüm girişleri düzenleyin; bir merkez giriş en iyisidir, ancak tüm girişler izlenmelidir. Bu mümkün değilse, okul ihtiyaçlarını değerlendirin ve bir video izleme, gözetim ve denetim programı tasarlayın. Elektronik erişim kontrolü, okulların yardımcı çıkış ve girişleri daha kolay kontrol etmesini sağlar.
Güçlü bir giriş-çıkış takip sistemi ile tesise giren ve çıkan kişileri sürekli olarak takip edin ve şüpheli davranışları belirleyen protokoller oluşturun. Tüm okul çalışanlarına ve öğrencilere fotoğraflı kimlik verin, okul kimlik belgelerini ziyaretçilere sunun ve giriş ve çıkışta ön büro ile check-in yapmasını isteyin.
5.Bir güvenlik sistemi kurun; panik alarmları ve kamera sistemleri okullara parametreler üzerinden daha fazla kontrol sunuyor ve yetkilileri potansiyel tehlikeli bir durum için daha çabuk uyararak, okullara yönelik muhtemel tehditleri yönetme yeteneklerini artırıyor.
Otopark denetimi; Taşıtların park yerlerine giriş çıkışlarını kontrol edin; hassas veya kritik alanları düzenli olarak denetlemek üzere güvenlik personeli yerleştirin, sıkı güvenlik için güvenlik turları ve takvimlerini değiştirin.
Yeterli sayıda personel: Okulun normal ve acil ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli fiziki güvenlik sağlamak için hizmeti kapasitesine sahip olduğundan emin olun ve çalışanların şebeke hizmetlerinin kullanımına aşina olduğundan
Doğru güvenlik planı okulla birlikte büyümelidir. Öğrenciler olgunlaştıkça ve bölgenin ihtiyaçları değiştikçe, doğru güvenlik planı bu ihtiyaçları gidermek ve yeni teknolojiyi mümkün olduğunca entegre etmek için esnek olmalıdır.
Bu makalede özetlenen koruyucu önlemler, K-12’nin hem kamu hem de özel öğretim kurumlarının güvenlik açıklarını azaltmak için uygulamak zorunda oldukları ve gelecek okul saldırılarının etkilerini caydırmaya ve en aza indirmeye yardımcı olabilecek şeylerden sadece bir kaçıdır. Ek olarak bütçe sorunları aşılmalı, maksimum seviyede okul güvenliği ile güçlü bir öğrenme ortamı yaratılmasına olanak tanıyan yenilikçi çözümler kullanılmalı ve bu sistemlerin finansmanı desteklenmelidir.

“Güvenli eğitim-öğrenim ortamları hazırlamak; öğrencilerin akademik başarıları için büyük yatırımdır.”

Evde veya Okulda kullanmak için en kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim materyallerini satın almak için. İş ortağımız okulumda.com’u ziyaret edin.

Menü