Okul Tasarımcısı Logo

 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı?nca (MEB), dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları, yaklaşık 500 bin öğretmenin başvurusuna açıldı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, eğitimde, çocuğun ve toplumun gelişimine katkı sunan en önemli aktörün öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesinin, kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren sürdürülebilir bir öğrenme ağıyla mümkün olacağını belirten Boyacı, şöyle konuştu:
“Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin işbirliğinde hazırladığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarımızı online ortama taşıdık. 2023 Vizyon Belgesi’nde öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarını online platforma taşıyacağımıza ve öğretmenlerimizin tamamının erişimine açacağımıza dair verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Pandemi süreci öncesinde alt yapısını kurduğumuz online eğitimleri hızlandırarak mesleki gelişim programlarını uzaktan eğitim sistemine uygun olarak yapılandırdık.

EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURUSUNA AÇILDI

Dijital girişimcilik, bilgi işlemsel düşünme becerileri, proje danışmanlığı, İngilizce öğretimi, müze ve afet eğitimleri ile yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları öğretmenlerin başvurusuna açıldı. 18 Mayıs-1 Eylül tarihleri arasında 500 bin öğretmen ve okul yöneticimiz için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programını başlatıyoruz.?

Öğretmenlere uzaktan eğitim başvurusu 18 MAYIS TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR

YENİ MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARINDA NELER VAR?

Öğretmenlerin bilgi, beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek üzere senkron ve asenkron olarak düzenlenecek eğitimler şöyle:
Bilişim teknolojileri alanı:

  • Cisco işbirliğinde; bilgisayar ağlarına giriş (CCNA 1), Python, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT)
  • Oracle işbirliğinde; veri tabanı (Temel Düzey), java (Temel Düzey),
  • Google işbirliğinde; dijital girişimciliğin temelleri, Flutter ile yazılım geliştirme, Kotlin ile yazılım geliştirme, bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplinler arası yaklaşım ile öğretimi,
  • Autodesk işbirliğinde; Bilgisayar Destekli Tasarım
  • Apple işbirliğinde; Herkes Kod Yazabilir

Hazırlanan bu eğitimlerle öğretmenlerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedeflendi. TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan Proje Danışmanlığı Semineri ile TÜBİTAK projelerine öğrenci hazırlayan ve proje danışmanlığını yürüten öğretmenlerin proje hazırlama konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Bölümü ve Ana Bilim Dalı işbirliğinde hazırlanan Müze Eğitimi Sertifika Programı ile öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmelerine ve disiplinler arası ilişkilendirme yaparak kullanabilmelerine imkan tanınması planlandı. Eğitim programında öğretmenler sanal müzeleri gezebiliyor, uygulama yapabilecek.

AFAD-JICA işbirliğinde hazırlanan Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile öğretmenlerin doğal afetler konusundaki farkındalıklarının, bilgi ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Bu platformdaki zenginleştirilmiş öğretim içeriğiyle yüz yüze eğitimlerin tamamlayıcısı olarak tasarlandı.

Evde veya Okulda kullanmak için en kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim materyallerini satın almak için. İş ortağımız okulumda.com’u ziyaret edin.

Menü