Okul Tasarımcısı Logo

- Okul Tasarımcısı'ndan Eğitim ve Sanatta Güncel Haberler -

Eğitimde Yeni Bir Yol: Art + Teknoloji

Sanat, teknoloji ve eğitim arasındaki ilişki; birincil, ikincil ve üniversite eğitimi düzeyinde öğrenme ve öğretme çabalarında ön planda tutulan birbirine bağlı bir güç. Dijital üretim ve sosyal uygulamaların arttığı bir dünyada, herhangi bir beceri seti dışında yeterlilik göstermek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Eğitimde yeni yöntem arayışlarında gelinen son nokta ise dijital sanat uygulamaları gösteriliyor. Birçok okul müfredatında yer verilen teknoloji dersleri sanatsal uygulamalar ile pekiştiriliyor. Aynı zamanda sanatın gücü eğitimin katalizörü olarak ayrı bir önem taşıyor.

Sanat Eğitimi Öğrenme Becerilerini Geliştiriyor!

Sanat okul eğitiminin önemli bileşenlerindendir ve ciddi bir çalışmayı gerektirir. Müzik, tiyatro, görsel sanatlar ve dans gibi temel iletişim araçları; düşünme becerilerini geliştirirken öğrencileri çeşitli öğrenme stillerine yönlendirir. Bu eşsiz deneyimler bağlantıları göstererek öğrenmeyi diğer içerik alanlarıyla bütünleştirir. Sanat disiplini geliştirir, öğrencileri yetişkin yaşlarına hazırlarken estetik kazanmalarını sağlar.

Sanat eğitimi hem akıl, hem de his eksenlidir. Değerler, duygular, etik ilkeler, standartlar ve toplumsal kaygılar gibi konularda iletişimin üstünlüğü; beceri, müzik, tiyatro, görsel sanatlar ve dans yoluyla gösterilebilir. Bundan dolayı kullanıldığı alanlarda daha etkili ve belirleyici konum teşkil eder. Sanat eğitimi alan çocukların, yaşam biçimleri, yaşama ve olaylara bakış açıları değişir.

Dijital Sanat ve Eğitim Gücü

Sanat eğitiminde kullanılan teknoloji, uygulanan bir bilim olarak düşünülür. Bir kişinin yeteneklerinin uzantısıdır ve bir şekilde onun öğrenme yeteneğini genişletir. Teknoloji araçları sanatçılara yaratıcılıklarını ifade etmelerindeki süreçte yardımcı olan malzemelerdir. Gelişen teknoloji geçmişte sanatın tarihsel gelişiminde de yer alır. Örneğin; müzikteki kasetçalar veya görsel sanatlardaki kamera, teknolojinin insanların sanat anlayışını değiştirdiği örneklerdir.

Dijital teknolojilerin potansiyeli, özellikle bilgisayarlar ve Telekomünikasyon, öğrencilerin yaratıcı ifade ve anlayışlarını yeniden tanımlamak için sanatın aynı gücüne sahiptir. Bu ve geleceğin teknolojilerinin uygulamaları sadece neyin sanat oluşturduğunu yeniden tanımlamaz. Dijital sanat, gelişen K-12 müfredatının vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Sanatla ilgili teknolojiler veya teknoloji ile ilgili sanatlar öğrencileri aktif öğrenmeye ve katılımcı olmaya zorlar. Sanat ve teknoloji eğitimi amacına uygun ve nitelikli olarak verildiğinde, çocuklar evrensel insan tipinin özelliklerini kazanır.

Evde veya Okulda kullanmak için en kaliteli ve uygun fiyatlı eğitim materyallerini satın almak için. İş ortağımız okulumda.com’u ziyaret edin.

Menü